×
Share this page

Onafhankelijkheid schade-experts niet in het geding

Afgelopen week meldde Verzekeringsklachten.nl via am:web dat schade-experts die in loondienst zijn bij een verzekeraar of werken voor bepaalde expertisebureaus niet onpartijdig kunnen handelen omdat er sprake is van belangenverstrengeling. Ook CED werd hier expliciet bij betrokken. Ten onrechte, vindt Marcel van Dijk, commercieel directeur bij CED.


Sterk gereguleerde discipline

“Met haar uitspraken trekt Verzekeringsklachten.nl de integriteit en betrouwbaarheid van een groot deel van onze branche in twijfel zonder dit gedegen te onderbouwen”, zegt Marcel van Dijk. “Het platform brengt geen concrete voorbeelden naar buiten van zaken waarin een schade-expert aantoonbaar bevooroordeeld gehandeld zou hebben. En eigenlijk verbaast mij dat niet: schade-expertise behoort immers tot de meest strikt gereguleerde disciplines binnen het verzekeringsvak.” Alle schade-experts zijn gehouden aan een scherpe gedragscode, opgelegd door het Verbond van Verzekeraars. Integriteit en objectiviteit spelen hierin een hoofdrol. Daarnaast certificeert het Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE) schade-experts op kwaliteit, integriteit en deskundigheid. Ook hier is het uitgangspunt dat gedupeerden altijd moeten kunnen vertrouwen op onafhankelijke en objectieve deskundigheid bij de behandeling van hun schade. “Juist bij CED, wiens objectiviteit Verzekeringsklachten.nl ter discussie stelt, zijn nagenoeg alle schade-experts NIVRE Register Expert. Bovendien sturen wij heel strikt op de ISAE 3402 kwaliteitsnormen die wij hanteren bij onze processen”, aldus Marcel van Dijk.


Double check

Ook gaat Verzekeringsklachten.nl voorbij aan het feit dat polisvoorwaarden het recht bevatten op contra-expertise: wie niet kan of wil vertrouwen op de deskundigheid van de expert van zijn verzekeraar, kan een eigen expert benoemen om de schade te beoordelen. Zijn er toch klachten? Deze kan elke verzekerde melden bij zijn verzekeraar en/of bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Marcel van Dijk: “In onze sector krijgen gegronde klachten maximale aandacht. Voor ongefundeerde stemmingmakerij moeten we als branche echter uitermate waakzaam zijn.”