×
Share this page

Moving forward in property

Op dinsdag 1 november presenteerde CED met trots het trendrapport ‘Moving forward in property’. Wat zijn de belangrijkste schadeoorzaken, welke verschuivingen zien we in schadeoorzaken, welke mogelijkheden zijn er voor schadelastbeheersing en preventie?

Stijging schaderatios en kostenratios

De verzekeringsmarkt die risico’s afdekt van schades aan woningen, inboedel bedrijfsgebouwen en bedrijfsuitrusting is een diverse en drukke markt. 65-geregistreerde schadeverzekeraars strijden om een groeiende markt van 3,4 miljard euro. Het maken van goed rendement wordt steeds moeilijker. De bruto combined ratio is in 2015 met 6% verslechterd ten opzicht van het vorig jaar. Voor elke euro aan geïnde premie verdient een schadeverzekeraar nog krap 5 eurocent.

De belangrijkste schadeoorzaken

De schadeverzekeraars ontvingen in 2015 bijna 1,2 miljoen schademeldingen met een totale schadelast van 2,1 miljard euro (circa 61% van de bruto premie). Waterschade komt verreweg het meest voor. Waterschade komt maar liefst 4 keer zo vaak voor als de nummer twee stormschade. De kosten lopen sterk uiteen per oorzaak. Een ontwikkelde brand brengt gemiddeld 6.927 euro aan schade met zich mee, terwijl een waterschade gemiddeld 763 euro kost. 39% van de totale schadelast is aan brand gerelateerd, terwijl het slechts 9% van de schademeldingen betreft.

Brabant koploper

Waar over heel Nederland gemiddeld een schade ongeveer 1.600 euro bedraagt is deze in Noord-Brabant met ongeveer 2.000 euro per schade een kwart duurder. In Zeeland brengen de schades gemiddeld de minste kosten met zich mee: met iets meer dan 1.000 euro is dit bijna twee keer zo weinig als in Noord-Brabant.

Bijna 100 euro extra premie

Verzekeringsfraude is van alle tijden. Dagelijks voeren verzekeraars gezamenlijk 85 fraudeonderzoeken uit, waarbij gemiddeld 22 fraudeurs ontmaskerd worden. Hiermee weten de verzekeraars bijna 79 miljoen euro op jaarbasis te besparen. Ondanks verbeterde technieken weten verzekeraars niet alle fraudeurs op te sporen, waardoor de gemiddelde Nederlander circa 100 euro per jaar extra premie moet betalen. De meeste fraude wordt gepleegd door mannen tussen de 30 en 40 jaar. Vrouwen frauderen gemiddeld gezien beduidend minder, maar zijn wel jonger van leeftijd wanneer zij fraude plegen.

Direct herstel timmert aan de weg

In toenemende mate kiezen verzekeraars voor herstel in natura. Steeds vaker wordt de reguliere schadeuitkering ‘in cash’ vervangen door het herstellen van de schade. Bij opstal- en inboedelschades werd in 2015 in 15% van de gevallen gekozen voor herstel in natura. Een duidelijke opwaartse trend, maar nog steeds blijven we fors achter op andere landen. In het Verenigd Koninkrijk en Spanje wordt meer dan 60% in natura hersteld. Opvallend is dat in Nederland herstel voornamelijk ingezet wordt bij schades tussen de 500 en 1.000 euro. Terwijl de juiste inzet van naturaherstel kan zorgen voor een significante schadelastbeheersing, ongeacht de hoogte van een schade.

Download hier het Trendrapport Property.Scherven brengen niet altijd geluk

Het is een dag als alle andere dagen bij een productiebedrijf van voedingsmiddelen als een consument contact opneemt: er zitten stukjes glas in het product dat hij gekocht heeft. De eerste vraag is: hoe heeft dit kunnen gebeuren? Al snel rijst het vermoeden dat er opzet in het spel is. De directie schakelt de bedrijfsrecherche van CED in om dit tot op de bodem uit te zoeken.
Meer weten?

Doelgericht aan het werk via Interim professionals

De interim professionals van CED bieden voor korte of langere termijn een pragmatische oplossing voor schadevraagstukken. Zij worden ingeschakeld voor de overbrugging van vacatures, vervanging bij ziekte of verlof, het wegwerken van achterstanden, het opstarten van nieuwe activiteiten, maar ook voor coaching on the job. Lisa Groeneweg is één van hen.
Meer weten?