×
Betrouwbaar en objectief over waarde
Share this page

Taxaties en Inspecties

Tim van der Loop
Accountmanager

Stuur mij een e-mail
+31 6 223 50 244

Bezittingen zoals gebouwen en inventaris willen uw klanten graag goed beschermen. Onder andere met een verzekering op maat. Goed verzekeren begint met een nauwkeurige inspectie en waardevaststelling door CED.

  • Goed onderbouwd verzekerd bedrag

  • Inzicht in mogelijkheden tot preventie

  • Duidelijkheid over het uit te keren bedrag

  • Balanswaardering

  • Landelijk netwerk van taxateurs en inspecteurs

Taxatie voor verzekeringen 
Het goed verzekeren van een huis, bedrijfspand of de uitrusting van een bedrijf: het kan alleen met een nauwkeurige taxatie. Want dat zorgt ervoor dat uw klant nooit onder- of oververzekerd is en dat de premie reëel is. CED heeft het grootste landelijke netwerk van taxateurs en inspecteurs. Met een taxatierapport conform Artikel 7:960 BW, garandeert CED een objectieve en betrouwbare waardering van bezit. Altijd op de meest kostenefficiënte manier: waar mogelijk beoordelen en waarderen we via geavanceerde tools op afstand - en anders komt er een taxateur of inspecteur op locatie. Zo krijgen uw klanten de zekerheid dat het verzekerde bedrag op hun polis daadwerkelijk goede bescherming biedt.

Hier kunt u direct uw aanvraag doen voor een taxatie.

Economische taxaties

Bij balanswaardering, het aangaan van een lening of een bedrijfsovername is het van belang te weten wat de waarde is van een bedrijfspand en inventaris. Is er sprake van een kredietaanvraag of verkoop van een bedrijf? Dan taxeren wij de inventaris op onderhandse verkoopwaarde. Gaat het om een herwaardering van activa, dan krijgt u een taxatie van de inventaris volgens de vervangingswaarde (of ‘going concern’). Bij commerciële taxaties van gebouwen zal uw bank of accountant aangeven welke waarderingsgrondslag gewenst is. Wat de vraag ook is, bij CED krijgt u altijd de beste economische taxatie.

Vraag hier uw taxatie aan.

Risico-inspectie
Wat is de herbouwwaarde van een woning of bedrijfsgebouw? Wat zijn de risico’s op brand, inbraak of waterschade? Een risico-inspectie van CED biedt objectieve informatie om tot een goede beoordeling te komen van de verzekerbaarheid van de risico’s. Maar we gaan nog een stapje verder. Onze inspecteurs bespreken de risico’s met uw klant en zoeken naar mogelijkheden om de bestaande risico’s te verkleinen of zelfs weg te nemen. Dat resulteert in een complete rapportage voor een goed onderbouwd verzekerd bedrag, met inzicht in de mogelijkheden tot preventie en het biedt een leidraad voor het vaststellen van passende voorwaarden en premies.

Hier kunt u direct uw aanvraag doen voor een inspectie.

Waardebepaling

Een verzekering draagt bij aan dat wat waarde heeft voor een bedrijf: continuïteit. De waardebepalingen door CED resulteren in goed onderbouwde totaalbedragen en voorkomen daarmee onderverzekering. Onze waardebepalingen van gebouwen, inventaris, voorraden en huurdersbelang (zonder rapportage op eindniveau) zijn bijzonder betrouwbaar. Dat laat zich het beste illustreren door het feit dat de meeste verzekeringsmaatschappijen garantie geven tegen onderverzekering op door CED vastgestelde waarden. Daarnaast krijgt de verzekeringnemer advies over te verzekeren bedragen van bedrijfsschade en machinebreuk.

Vraag hier uw waardebepaling aan.

Doelgericht aan het werk via Interim professionals

De interim professionals van CED bieden voor korte of langere termijn een pragmatische oplossing voor schadevraagstukken. Zij worden ingeschakeld voor de overbrugging van vacatures, vervanging bij ziekte of verlof, het wegwerken van achterstanden, het opstarten van nieuwe activiteiten, maar ook voor coaching on the job. Lisa Groeneweg is één van hen.
Meer weten?

Scherven brengen niet altijd geluk

Het is een dag als alle andere dagen bij een productiebedrijf van voedingsmiddelen als een consument contact opneemt: er zitten stukjes glas in het product dat hij gekocht heeft. De eerste vraag is: hoe heeft dit kunnen gebeuren? Al snel rijst het vermoeden dat er opzet in het spel is. De directie schakelt de bedrijfsrecherche van CED in om dit tot op de bodem uit te zoeken.
Meer weten?